مکتب ثقلین

۴ مطلب در خرداد ۱۳۹۳ ثبت شده است

پیش گفتار 

متن زیارت عاشورا از مصباح المتهجد

 سند زیارت عاشورا در کامل الزیارات

سند زیارت عاشورا درمصبا ح المتهجد 

بررسی سند اول شیخ رضوان الله علیه:

بررسی سند دوم زیارت عاشورا در «مصباح المتهجد»

نظر مبارک آیات عظام در سند  زیارت عاشورا

سخنی در بحث حدیث شناسی

فضائل زیارت عاشورا که از احادیث قدسیه است

آداب زیارت عاشورا

رد بر گمان مزورانه

از آداب زیارت خواندن صد بار لعن و صد سلام

 کیفیت نماز زیارت

شرح معنای سلام

معنای کنیه: ابا عبدالله

شرح جمله:«یابن رسول الله»

شرح «یابن أبن أمیر المؤمنین و ابن سیدالوصیین» (صلوات الله علیهما)

شرح « السلام علیک یا ابن فاطمة سیدة نساء العالمین» 

شکوه‏ها از ستمکارى امت

شرح «السلام علیک یاثارالله وابن ثاره»

شرح جمله:« والوتر الموتور»

آرامیدگان در جوار سید الشهداء علیه‌السّلام

درس امام شناسی درمعرفت ودرعمل

شهدای کربلا راست قامتان آفرینشند

عظمت مصیبت حسین علیه‌السّلام به همه آفریدگان

فاجعه کربلا؛ حوزه روائی وتاریخی شیعه

فاجعه کربلا؛ حوزه روائی و تاریخی اهل سنت

     شرح « فَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً أَسَّسَتْ أَسَاسَ الظُّلْمِ...» 

ولایۀ امام معصوم ولایۀ الله است

لعن به دشمنان محمد آل محمد درکتابهای اهل سنت 

لعن به اعداءآل محمددرکتاب‌های شیعه

مدافعان از بنیان گذاران ظلم

تبرّی از بنیان گذاران ظلم تکلیف الهی است

مضمون نامه محمد بن ابى بکر به معاویه 

  نامه معاویه به محمد بن ابى بکر

شناخت حق از باطل وتولی وتبرّی

شناس‌نامه ونسب زیاد و خاندانش 

سؤال وجواب

شناس‌نامه بنی امیه 

بنی امیه شجره ملعونه در قرآن

شناسنامه مروان وخاندانش 

شناسنا مه عبیدالله بن زیاد

شناسنامه عمر سعد

شنا سنامه شمر بن ذی الجوشن 

همه لشگر عمر سعد ملعون بودند

نیل به کمال مطلوب بدون ولایت محال است

 کرامات خاص حسین علیه السلام

 انتقام حجت حق از قاتلان حسین علیه‌السّلام

نوعیت گرائی مولوی در مهدویت

-مرگ بمعنی نابودی نیست

-توسل واستشفاء در کتاب و سنت 

تحقیق در سه امر مهم

- تقرب به خدا در پرتو ولایت

- ره نجات تولی وتبری است

-تولی وتبری حلقه محکم ایمان است

چهار موضوع که جای دقت وتأمل است

- برتری شیعه بر سایرمذاهب

-تبری از دشمنان آل محمد صلوات‌الله‌علیهم

-جهل ودنیاگرائی؛ عامل ناپیدای ستم گران

-اشاره به حقوق ائمه اهل بیت علیهم‌السلام

-مصیبت عالم سوز کربلاجاودانه است

- مصیت عالم سوزکربلا درکتاب‌ها ی اهل سنت

- زیارت حسین علیه‌السّلام مقام استجابت دعا

- اخلاص در صبرومقاومت رمز پیروزی 

بررسی چهار مطلب مهم در این فراز

- عاشورا روز مصیبت عالم سوز به آل محمد علیهم السلام

- عاشورا روز شادی امویها دوستان وپیروان آنها

-اجتماع ضدین از نا شدنی ها است

معرفت از طریق عقل و وحی

لازمه روگردانی از ثقلین؛ تکدی از بیگانگان  

ابوطالب مؤمن قریش مظلوم تاریخ

تذکر مجدد به تولی وتبری

ظلم ستیزی مکتب اهل بیت

فیوضات شهدای کربلا در پرتو ولایت

معنای «فنا» درکتاب سنت

فنادراصطلاح متصوفه؛ پرهیز ازاصطلاحات فریبنده

سلسله جنبانان جور وستمگری

تحقیق در حدیث«بعدی إثنا عشر خلیفه»

چهارمین خلیفه از شجره ملعونه معاویه بن ابی سفیان

پنجمین خلیفه از شجره ملعونه یزیدبن معاویه

خلفای مروانی از شجره ملعونه 

از ویژگیهای امامت درنهج البلاغۀ

تحقیق در معنای حمد

مراد از« یوم الورود» کدام روز است؟ 

کتابنامه ومصادر

------------------------------------

برای تهیه کتاب می‌توانید با شماره تماس 09144482055 تماس بگیرید.

  • عین الله حسنی


پیش گفتار 

متن زیارت عاشورا از مصباح المتهجد

 سند زیارت عاشورا در کامل الزیارات

سند زیارت عاشورا درمصبا ح المتهجد 

بررسی سند اول شیخ رضوان الله علیه:

بررسی سند دوم زیارت عاشورا در «مصباح المتهجد»

نظر مبارک آیات عظام در سند  زیارت عاشورا

سخنی در بحث حدیث شناسی

فضائل زیارت عاشورا که از احادیث قدسیه است

آداب زیارت عاشورا

رد بر گمان مزورانه

از آداب زیارت خواندن صد بار لعن و صد سلام

 کیفیت نماز زیارت

شرح معنای سلام

معنای کنیه: ابا عبدالله

شرح جمله:«یابن رسول الله»

شرح «یابن أبن أمیر المؤمنین و ابن سیدالوصیین» (صلوات الله علیهما)

شرح « السلام علیک یا ابن فاطمة سیدة نساء العالمین» 

شکوه‏ها از ستمکارى امت

شرح «السلام علیک یاثارالله وابن ثاره»

شرح جمله:« والوتر الموتور»

آرامیدگان در جوار سید الشهداء علیه‌السّلام

درس امام شناسی درمعرفت ودرعمل

شهدای کربلا راست قامتان آفرینشند

عظمت مصیبت حسین علیه‌السّلام به همه آفریدگان

فاجعه کربلا؛ حوزه روائی وتاریخی شیعه

فاجعه کربلا؛ حوزه روائی و تاریخی اهل سنت

     شرح « فَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً أَسَّسَتْ أَسَاسَ الظُّلْمِ...» 

ولایۀ امام معصوم ولایۀ الله است

لعن به دشمنان محمد آل محمد درکتابهای اهل سنت 

لعن به اعداءآل محمددرکتاب‌های شیعه

مدافعان از بنیان گذاران ظلم

تبرّی از بنیان گذاران ظلم تکلیف الهی است

مضمون نامه محمد بن ابى بکر به معاویه 

  نامه معاویه به محمد بن ابى بکر

شناخت حق از باطل وتولی وتبرّی

شناس‌نامه ونسب زیاد و خاندانش 

سؤال وجواب

شناس‌نامه بنی امیه 

بنی امیه شجره ملعونه در قرآن

شناسنامه مروان وخاندانش 

شناسنا مه عبیدالله بن زیاد

شناسنامه عمر سعد

شنا سنامه شمر بن ذی الجوشن 

همه لشگر عمر سعد ملعون بودند

نیل به کمال مطلوب بدون ولایت محال است

 کرامات خاص حسین علیه السلام

 انتقام حجت حق از قاتلان حسین علیه‌السّلام

نوعیت گرائی مولوی در مهدویت

-مرگ بمعنی نابودی نیست

-توسل واستشفاء در کتاب و سنت 

تحقیق در سه امر مهم

- تقرب به خدا در پرتو ولایت

- ره نجات تولی وتبری است

-تولی وتبری حلقه محکم ایمان است

چهار موضوع که جای دقت وتأمل است

- برتری شیعه بر سایرمذاهب

-تبری از دشمنان آل محمد صلوات‌الله‌علیهم

-جهل ودنیاگرائی؛ عامل ناپیدای ستم گران

-اشاره به حقوق ائمه اهل بیت علیهم‌السلام

-مصیبت عالم سوز کربلاجاودانه است

- مصیت عالم سوزکربلا درکتاب‌ها ی اهل سنت

- زیارت حسین علیه‌السّلام مقام استجابت دعا

- اخلاص در صبرومقاومت رمز پیروزی 

بررسی چهار مطلب مهم در این فراز

- عاشورا روز مصیبت عالم سوز به آل محمد علیهم السلام

- عاشورا روز شادی امویها دوستان وپیروان آنها

-اجتماع ضدین از نا شدنی ها است

معرفت از طریق عقل و وحی

لازمه روگردانی از ثقلین؛ تکدی از بیگانگان  

ابوطالب مؤمن قریش مظلوم تاریخ

تذکر مجدد به تولی وتبری

ظلم ستیزی مکتب اهل بیت

فیوضات شهدای کربلا در پرتو ولایت

معنای «فنا» درکتاب سنت

فنادراصطلاح متصوفه؛ پرهیز ازاصطلاحات فریبنده

سلسله جنبانان جور وستمگری

تحقیق در حدیث«بعدی إثنا عشر خلیفه»

چهارمین خلیفه از شجره ملعونه معاویه بن ابی سفیان

پنجمین خلیفه از شجره ملعونه یزیدبن معاویه

خلفای مروانی از شجره ملعونه 

از ویژگیهای امامت درنهج البلاغۀ

تحقیق در معنای حمد

مراد از« یوم الورود» کدام روز است؟ 

کتابنامه ومصادر

------------------------------------

برای تهیه کتاب می‌توانید با شماره تماس 09144482055 تماس بگیرید.

  • عین الله حسنی۱)مقدمه

۲) سؤالات تحت عنوان خلافت

۳)جلوگیری از وصیت رسول الله (صلی الله علیه و اله و سلم)

۴)حجّیت قول و عمل اصحاب

نقد توبیخی پیامبر به اصحاب

توبیخ صحابه در قرآن‏

۵)فضایل نقل شده برای ابوبکر جهت توجیه خلافت وی

- شناسنامه­ی کوتاهی از ابوبکر

- منافات بین دوستی خدا و دوستی ابوبکر

- مسأله­ی نماز ابوبکر

- تخلف ابوبکر از لشکر اسامه

 - برائت رسول الله از خالد بن ولید 

- مِی خواری ابوبکر در سال هشتم هجری

- سلب صلاحیت ا بی بکر از اعلام برائت مشرکین

- ابوبکر ترسو بود و شجاعتی نداشت

- جهل ابوبکر به تفسیر قرآن و احکام

- شانه خالی کردن ابوبکر از اجرای شریعت

- تردید ابوبکر در مشروعیت خلافت خود

- بعد از گذشت وقت ندامت ساختگی می باشد

- رفتار ناگوار با حضرت زهرا (سلام الله علیها)

 برخورد حکیمانه فاطمه سلام الله علیها بانیرنگ سیاسی

- ابوبکر در منع فاطمه ازارث به جنگ قرآن رفت

 - عذر بدتر ازگناه

۶)دلیل عقلانی و وحیانی بر انتصابی بودن امامت و بطلان توجیه انتخابی آن 

ارزش سنت پیامبر نزد شیعه و سنی

دلیل بر ضرورت نصب امام از سوی خدا

هوجم به خانه فاطمه وعلی (علیهما السلام)

خلیفه­ی منتخب مردم خلیفه­ی رسول الله (صلی الله علیه و اله و سلم) نمی­باشد

۷)موضع امیرالمؤمنین (علیه ‌السلام) نسبت به خلافت خلفاء

۸)مسئله­ی سقیفه

معرفی صحنه­گردانان سقیفه

سقیفه کودتا بود، نه شورا

------------------------------------

برای تهیه کتاب می‌توانید با شماره تماس 09144482055 تماس بگیرید.

  • عین الله حسنی

الفهرس

ماهی الشفاعة فی الکتاب والسنة

وحدة کلمات العلماء فی الشفاعة والتوسل

الشفاعة من نفائس معارف القرآن

رد دعوی أن الشفاعة تشتغل عن الآخرة  

والتوفیق بالاستعانة والتملک بالأمور من الله تعالی

والإستعانة بالوسائل المجعولة المرضیة

تفسیر الآیة إبتغاء الوسیلة

بیان أدلّة النافین الشفاعة والتوسل وأجوبتهم

رد ماتمسکوا بتأویل الباطل فی تفسیر الآیات

الإنسان بعد الموت حی بحیاة البرزخی

دفع الشبهات الموهوم عن العفو و الشفاعة

الملک والمالک و ملیک من أسماء الحسنی

 إن الله تعالی مالک العفو والشفاعة

الشفاعة إکرام ومزید شرافة للشفعاء

المالکیة أساس الشفاعة فی الکتاب والسنة المتواترة

  الأنبیاء والأئمّة مبرّؤن عن زعم المشرکین

أن التوسل والإستشفاع من الأمور الفطریة

الإستشفاء والتوسل من آداب العبودیة

الإستشفاء والتوسل من سنن الأنبیاء علیهم السلام

الشفاعة لیست مختصة بیوم القیامة

عظمة وسعة شفا عة رسول الله صلی الله علیه وآله 

تفسیر سورة الضحی

شفاعة أهل البیت المعصومین صلوات الله علیهم

والإستشفاع عن أهل البیت والتوسل بهم فی أمور الدنیا

شفاعة محمد وآله صلوات الله علیه وعلیهم عند الموت

شفاعتهم بعد الموت وعند السؤال فی القبر

 المصادر

------------------------------------

برای تهیه کتاب می‌توانید با شماره تماس 09144482055 تماس بگیرید.

  • عین الله حسنی