مکتب ثقلین

پیش گفتار 

متن زیارت عاشورا از مصباح المتهجد

 سند زیارت عاشورا در کامل الزیارات

سند زیارت عاشورا درمصبا ح المتهجد 

بررسی سند اول شیخ رضوان الله علیه:

بررسی سند دوم زیارت عاشورا در «مصباح المتهجد»

نظر مبارک آیات عظام در سند  زیارت عاشورا

سخنی در بحث حدیث شناسی

فضائل زیارت عاشورا که از احادیث قدسیه است

آداب زیارت عاشورا

رد بر گمان مزورانه

از آداب زیارت خواندن صد بار لعن و صد سلام

 کیفیت نماز زیارت

شرح معنای سلام

معنای کنیه: ابا عبدالله

شرح جمله:«یابن رسول الله»

شرح «یابن أبن أمیر المؤمنین و ابن سیدالوصیین» (صلوات الله علیهما)

شرح « السلام علیک یا ابن فاطمة سیدة نساء العالمین» 

شکوه‏ها از ستمکارى امت

شرح «السلام علیک یاثارالله وابن ثاره»

شرح جمله:« والوتر الموتور»

آرامیدگان در جوار سید الشهداء علیه‌السّلام

درس امام شناسی درمعرفت ودرعمل

شهدای کربلا راست قامتان آفرینشند

عظمت مصیبت حسین علیه‌السّلام به همه آفریدگان

فاجعه کربلا؛ حوزه روائی وتاریخی شیعه

فاجعه کربلا؛ حوزه روائی و تاریخی اهل سنت

     شرح « فَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً أَسَّسَتْ أَسَاسَ الظُّلْمِ...» 

ولایۀ امام معصوم ولایۀ الله است

لعن به دشمنان محمد آل محمد درکتابهای اهل سنت 

لعن به اعداءآل محمددرکتاب‌های شیعه

مدافعان از بنیان گذاران ظلم

تبرّی از بنیان گذاران ظلم تکلیف الهی است

مضمون نامه محمد بن ابى بکر به معاویه 

  نامه معاویه به محمد بن ابى بکر

شناخت حق از باطل وتولی وتبرّی

شناس‌نامه ونسب زیاد و خاندانش 

سؤال وجواب

شناس‌نامه بنی امیه 

بنی امیه شجره ملعونه در قرآن

شناسنامه مروان وخاندانش 

شناسنا مه عبیدالله بن زیاد

شناسنامه عمر سعد

شنا سنامه شمر بن ذی الجوشن 

همه لشگر عمر سعد ملعون بودند

نیل به کمال مطلوب بدون ولایت محال است

 کرامات خاص حسین علیه السلام

 انتقام حجت حق از قاتلان حسین علیه‌السّلام

نوعیت گرائی مولوی در مهدویت

-مرگ بمعنی نابودی نیست

-توسل واستشفاء در کتاب و سنت 

تحقیق در سه امر مهم

- تقرب به خدا در پرتو ولایت

- ره نجات تولی وتبری است

-تولی وتبری حلقه محکم ایمان است

چهار موضوع که جای دقت وتأمل است

- برتری شیعه بر سایرمذاهب

-تبری از دشمنان آل محمد صلوات‌الله‌علیهم

-جهل ودنیاگرائی؛ عامل ناپیدای ستم گران

-اشاره به حقوق ائمه اهل بیت علیهم‌السلام

-مصیبت عالم سوز کربلاجاودانه است

- مصیت عالم سوزکربلا درکتاب‌ها ی اهل سنت

- زیارت حسین علیه‌السّلام مقام استجابت دعا

- اخلاص در صبرومقاومت رمز پیروزی 

بررسی چهار مطلب مهم در این فراز

- عاشورا روز مصیبت عالم سوز به آل محمد علیهم السلام

- عاشورا روز شادی امویها دوستان وپیروان آنها

-اجتماع ضدین از نا شدنی ها است

معرفت از طریق عقل و وحی

لازمه روگردانی از ثقلین؛ تکدی از بیگانگان  

ابوطالب مؤمن قریش مظلوم تاریخ

تذکر مجدد به تولی وتبری

ظلم ستیزی مکتب اهل بیت

فیوضات شهدای کربلا در پرتو ولایت

معنای «فنا» درکتاب سنت

فنادراصطلاح متصوفه؛ پرهیز ازاصطلاحات فریبنده

سلسله جنبانان جور وستمگری

تحقیق در حدیث«بعدی إثنا عشر خلیفه»

چهارمین خلیفه از شجره ملعونه معاویه بن ابی سفیان

پنجمین خلیفه از شجره ملعونه یزیدبن معاویه

خلفای مروانی از شجره ملعونه 

از ویژگیهای امامت درنهج البلاغۀ

تحقیق در معنای حمد

مراد از« یوم الورود» کدام روز است؟ 

کتابنامه ومصادر

------------------------------------

برای تهیه کتاب می‌توانید با شماره تماس 09144482055 تماس بگیرید.

  • عین الله حسنی


پیش گفتار 

متن زیارت عاشورا از مصباح المتهجد

 سند زیارت عاشورا در کامل الزیارات

سند زیارت عاشورا درمصبا ح المتهجد 

بررسی سند اول شیخ رضوان الله علیه:

بررسی سند دوم زیارت عاشورا در «مصباح المتهجد»

نظر مبارک آیات عظام در سند  زیارت عاشورا

سخنی در بحث حدیث شناسی

فضائل زیارت عاشورا که از احادیث قدسیه است

آداب زیارت عاشورا

رد بر گمان مزورانه

از آداب زیارت خواندن صد بار لعن و صد سلام

 کیفیت نماز زیارت

شرح معنای سلام

معنای کنیه: ابا عبدالله

شرح جمله:«یابن رسول الله»

شرح «یابن أبن أمیر المؤمنین و ابن سیدالوصیین» (صلوات الله علیهما)

شرح « السلام علیک یا ابن فاطمة سیدة نساء العالمین» 

شکوه‏ها از ستمکارى امت

شرح «السلام علیک یاثارالله وابن ثاره»

شرح جمله:« والوتر الموتور»

آرامیدگان در جوار سید الشهداء علیه‌السّلام

درس امام شناسی درمعرفت ودرعمل

شهدای کربلا راست قامتان آفرینشند

عظمت مصیبت حسین علیه‌السّلام به همه آفریدگان

فاجعه کربلا؛ حوزه روائی وتاریخی شیعه

فاجعه کربلا؛ حوزه روائی و تاریخی اهل سنت

     شرح « فَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً أَسَّسَتْ أَسَاسَ الظُّلْمِ...» 

ولایۀ امام معصوم ولایۀ الله است

لعن به دشمنان محمد آل محمد درکتابهای اهل سنت 

لعن به اعداءآل محمددرکتاب‌های شیعه

مدافعان از بنیان گذاران ظلم

تبرّی از بنیان گذاران ظلم تکلیف الهی است

مضمون نامه محمد بن ابى بکر به معاویه 

  نامه معاویه به محمد بن ابى بکر

شناخت حق از باطل وتولی وتبرّی

شناس‌نامه ونسب زیاد و خاندانش 

سؤال وجواب

شناس‌نامه بنی امیه 

بنی امیه شجره ملعونه در قرآن

شناسنامه مروان وخاندانش 

شناسنا مه عبیدالله بن زیاد

شناسنامه عمر سعد

شنا سنامه شمر بن ذی الجوشن 

همه لشگر عمر سعد ملعون بودند

نیل به کمال مطلوب بدون ولایت محال است

 کرامات خاص حسین علیه السلام

 انتقام حجت حق از قاتلان حسین علیه‌السّلام

نوعیت گرائی مولوی در مهدویت

-مرگ بمعنی نابودی نیست

-توسل واستشفاء در کتاب و سنت 

تحقیق در سه امر مهم

- تقرب به خدا در پرتو ولایت

- ره نجات تولی وتبری است

-تولی وتبری حلقه محکم ایمان است

چهار موضوع که جای دقت وتأمل است

- برتری شیعه بر سایرمذاهب

-تبری از دشمنان آل محمد صلوات‌الله‌علیهم

-جهل ودنیاگرائی؛ عامل ناپیدای ستم گران

-اشاره به حقوق ائمه اهل بیت علیهم‌السلام

-مصیبت عالم سوز کربلاجاودانه است

- مصیت عالم سوزکربلا درکتاب‌ها ی اهل سنت

- زیارت حسین علیه‌السّلام مقام استجابت دعا

- اخلاص در صبرومقاومت رمز پیروزی 

بررسی چهار مطلب مهم در این فراز

- عاشورا روز مصیبت عالم سوز به آل محمد علیهم السلام

- عاشورا روز شادی امویها دوستان وپیروان آنها

-اجتماع ضدین از نا شدنی ها است

معرفت از طریق عقل و وحی

لازمه روگردانی از ثقلین؛ تکدی از بیگانگان  

ابوطالب مؤمن قریش مظلوم تاریخ

تذکر مجدد به تولی وتبری

ظلم ستیزی مکتب اهل بیت

فیوضات شهدای کربلا در پرتو ولایت

معنای «فنا» درکتاب سنت

فنادراصطلاح متصوفه؛ پرهیز ازاصطلاحات فریبنده

سلسله جنبانان جور وستمگری

تحقیق در حدیث«بعدی إثنا عشر خلیفه»

چهارمین خلیفه از شجره ملعونه معاویه بن ابی سفیان

پنجمین خلیفه از شجره ملعونه یزیدبن معاویه

خلفای مروانی از شجره ملعونه 

از ویژگیهای امامت درنهج البلاغۀ

تحقیق در معنای حمد

مراد از« یوم الورود» کدام روز است؟ 

کتابنامه ومصادر

------------------------------------

برای تهیه کتاب می‌توانید با شماره تماس 09144482055 تماس بگیرید.

  • عین الله حسنی۱)مقدمه

۲) سؤالات تحت عنوان خلافت

۳)جلوگیری از وصیت رسول الله (صلی الله علیه و اله و سلم)

۴)حجّیت قول و عمل اصحاب

نقد توبیخی پیامبر به اصحاب

توبیخ صحابه در قرآن‏

۵)فضایل نقل شده برای ابوبکر جهت توجیه خلافت وی

- شناسنامه­ی کوتاهی از ابوبکر

- منافات بین دوستی خدا و دوستی ابوبکر

- مسأله­ی نماز ابوبکر

- تخلف ابوبکر از لشکر اسامه

 - برائت رسول الله از خالد بن ولید 

- مِی خواری ابوبکر در سال هشتم هجری

- سلب صلاحیت ا بی بکر از اعلام برائت مشرکین

- ابوبکر ترسو بود و شجاعتی نداشت

- جهل ابوبکر به تفسیر قرآن و احکام

- شانه خالی کردن ابوبکر از اجرای شریعت

- تردید ابوبکر در مشروعیت خلافت خود

- بعد از گذشت وقت ندامت ساختگی می باشد

- رفتار ناگوار با حضرت زهرا (سلام الله علیها)

 برخورد حکیمانه فاطمه سلام الله علیها بانیرنگ سیاسی

- ابوبکر در منع فاطمه ازارث به جنگ قرآن رفت

 - عذر بدتر ازگناه

۶)دلیل عقلانی و وحیانی بر انتصابی بودن امامت و بطلان توجیه انتخابی آن 

ارزش سنت پیامبر نزد شیعه و سنی

دلیل بر ضرورت نصب امام از سوی خدا

هوجم به خانه فاطمه وعلی (علیهما السلام)

خلیفه­ی منتخب مردم خلیفه­ی رسول الله (صلی الله علیه و اله و سلم) نمی­باشد

۷)موضع امیرالمؤمنین (علیه ‌السلام) نسبت به خلافت خلفاء

۸)مسئله­ی سقیفه

معرفی صحنه­گردانان سقیفه

سقیفه کودتا بود، نه شورا

------------------------------------

برای تهیه کتاب می‌توانید با شماره تماس 09144482055 تماس بگیرید.

  • عین الله حسنی

الفهرس

ماهی الشفاعة فی الکتاب والسنة

وحدة کلمات العلماء فی الشفاعة والتوسل

الشفاعة من نفائس معارف القرآن

رد دعوی أن الشفاعة تشتغل عن الآخرة  

والتوفیق بالاستعانة والتملک بالأمور من الله تعالی

والإستعانة بالوسائل المجعولة المرضیة

تفسیر الآیة إبتغاء الوسیلة

بیان أدلّة النافین الشفاعة والتوسل وأجوبتهم

رد ماتمسکوا بتأویل الباطل فی تفسیر الآیات

الإنسان بعد الموت حی بحیاة البرزخی

دفع الشبهات الموهوم عن العفو و الشفاعة

الملک والمالک و ملیک من أسماء الحسنی

 إن الله تعالی مالک العفو والشفاعة

الشفاعة إکرام ومزید شرافة للشفعاء

المالکیة أساس الشفاعة فی الکتاب والسنة المتواترة

  الأنبیاء والأئمّة مبرّؤن عن زعم المشرکین

أن التوسل والإستشفاع من الأمور الفطریة

الإستشفاء والتوسل من آداب العبودیة

الإستشفاء والتوسل من سنن الأنبیاء علیهم السلام

الشفاعة لیست مختصة بیوم القیامة

عظمة وسعة شفا عة رسول الله صلی الله علیه وآله 

تفسیر سورة الضحی

شفاعة أهل البیت المعصومین صلوات الله علیهم

والإستشفاع عن أهل البیت والتوسل بهم فی أمور الدنیا

شفاعة محمد وآله صلوات الله علیه وعلیهم عند الموت

شفاعتهم بعد الموت وعند السؤال فی القبر

 المصادر

------------------------------------

برای تهیه کتاب می‌توانید با شماره تماس 09144482055 تماس بگیرید.

  • عین الله حسنی

إِنَّما یُریدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَهِّرَکُمْ تَطْهیراً (الأحزاب : 33)

واژه إِنَّما از ادات حصر است و متضمن دو معنای لا (نفی) و الاّ (استثناء) است. بنابر این، إِنَّما یعنی جز این نیست. این انحصار دلیل بر این است که این موهبت ویژه مشمولان عنوان أَهْلَ الْبَیْت است و غیر آنها از این موهبت حظی ندارند.

اراده خداوند در این آیه کریمه بهر دو فعل لِیُذْهِبَ و یُطَهِّرَ تعلق یافته و فاعل هر دو خدای متعال است. بنابر این منظور از اراده، اراده تکوینی است نه اراده تشریعی؛ زیرا اراده تشریعی همان اوامر و نواهی الهی است و متعلق آن افعال تکلیفی ما است. اراده تشریعی به افعال تکلیفی و به تقوی و پاکی، انحصار به أَهْل الْبَیْت ندارد؛ چون خداوند بزرگ به همه مکلفین دستور داده است به اوامر و نواهی اش عمل نمایند و پاک و اهل تقوی باشند. پس همه مکلفان مشمول این فرمان اند و این اختصاص به مشمولین عنوان ملکوتی أَهْل الْبَیْت ندارد، اراده تشریعی نه تنها با ظاهر آیه بلکه با احادیث وارده در تفسیر آیه که شیغه و سنی متواتر نقل کرده‌اند، سازگار نیست.

  • عین الله حسنی

چنان که آمد تواتر حدیث کساء مورد اتفاق شیعه و سنی است؛ جز نزد عده ای که برای حفظ شأن خلفای خود از جاعلان حدیث دربار بنی امیه تقلید می­کنند. اما نویسنده کتاب در پژوهش سند حدیث می­نویسد:

این رویداد از نظر سند هیچ گونه خدشه ای را نمی­پذیرد و محدثان بزرگ، آن را در کتب معتبره خود نقل کرده اند و این حدیث اصطلاحاً مستفیض است.1

صدر و ذیل این گفتار ناسازگار است. زیرا حدیث مستفیض از اقسام خبر واحد است و مترتب بر خبر واحد جز ظنّ نیست و ظنّ در معرض خدشه است. مستفیض خواندن حدیث کساء تازگی ندارد و صالحی نجف آبادی در مقاله ای در سال 1338 چنین ادعایی را مطرح کرده است:

مستفیض است: بنابر آنچه گفتم که قصه کساء در خلوت اتفاق افتاده، سند حدیث کساء متواتر نیست؛ زیرا ناقلان اصلی آن منحصر به اصحاب کساء و ام سلمه (و بنابر احتمالی عمرو بن ابی سلمه) است و کسی را ندیده ام که در میان اصحاب کساء این قصه از رسول خدا و فاطمه نقل کرده باشد؛2 از این رو باید گفت راویان اصلی کساء چهار تن هستند: علی، حسنین و ام سلمه و چنین حدیثی را در اصطلاح مستفیض می­گویند.3

کج اندیشی موجب جرئت دشمن

بطلان این گفتار و کج اندیشی در آن از جهاتی چند آشکار است:

الف) ادعای مقاله نسبتی بی ادبانه به صدیقه طاهره علیها السلام و ام سلمه بانوی بزرگوار پیامبر اعظم صلی الله علیه و اله است و مستفیض خواندن حدیث با توضیح وی معنایی جز خدشه در عصمت امامان و نفی آن ندارد؛ زیرا بر آشنایان به علم درایة الحدیث و علم رجال الحدیث (حتی مبتدیان آنان) پوشیده نیست که تقسیم اخبار و احادیث معصومان علیهم السلام به متواتر و واحد و خبر واحد به مستفیض و غیر آن به اعتبار راویان از معصومان است تا صحت احادیث و وثاقت راویان معلوم گردد، نه صحت نقل خودِ معصوم. ساحت مقدس آن برگزیدگان از این اصطلاحات منزه است؛ زیرا اگر این اصطلاحات آنان را نیز فراگیرد، ارکان دین خدا بی اعتبار می­شود و برای دشمنان اهل بیت ابزار نقد می­گردد؛ چرا که او می­تواند مدعی شود بالاتفاق کسی به غیر از پیامبر از وحی و نزول قرآن خبر ندارد با سرایت دادن آن اصطلاح و ابلاغ آن توسط رسول اکرم صلی الله علیه و آله از مصادیق خبر واحد می­گردد. بدلیل عصمت و مقام نبوت و رسالت آن حضرت توهم تسری آن اصطلاح آشکارا باطل است و همچنین است درباره امامان معصوم علیهم السلام؛ در حالی که امامان بعد از امام حسین علیه السلام احادیث بسیاری را از پیامبر و امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا صلوات الله علیهم نقل کرده اند که همه آنها خبر واحد و مرسل به شمار آمده و ظنی یا حتی بی اعتبار خواهند شد. درباره پیامبر صلی الله علیه و اله هیچ­کس، چه شیعه و چه سنی، این نسبت را روا نمی­دارد. شاید علمای اهل سنت، که مطابق مذهبشان منکر عصمت امامان شیعه اند، جریان این اصطلاحات را درباره آن بزرگواران جایز بدانند، اما شیعه تربیت شده در مکتب قرآن و عترت چنین نسبتی را هرگز جایز نمی­داند ؛ و تضاد آشکارا با عقائد شیعه دارد

ب) حتی خود کسانی که این خبر را مستفیض قلمداد کرده اند، اقرار داشته اند که این حدیث انکارناپذیر است و البته صالحی نجف آبادی در جزوه ای که در حقیقت توبه از مقاله پیشین است، می­نویسد:

متواتر است؛ اگر چه قضیه کساء در خلوت واقع شده، بعداً مردم دیگر این قضیه را از حضرات معصومین یعنی خود اصحاب کساء و هم چنین از ام سلمه شنیده و برای دیگران نقل کردند و ناقلان آن به قدری زیاد هستند که از نقل آنان یقین حاصل می­شود.4

نشانه ای از تأثر نویسنده «پژوهشی در حدیث کساء» از صالحی نجف آبادی

صالحی نجف آبادی بعد از ادعای مستفیض بودن حدیث کساء در همان مقاله می­نویسد:

ولی ناگفته نماند که قراین زیادی در کار هست که کسی که به تاریخ آشنا باشد، در وقوع این قضیه هیچ­گونه تردیدی نمی­کند و این قضیه بعداً به قدری معروف شد که آن روز را روز کساء گفتند و رسول خدا و علی و فاطمه و حسنین به اصحاب کساء ملقب گشتند. این بود اصل و ریشه داستان کساء.5

نویسنده پژوهشی درباره حدیث کساء همان مطلب را با تغییر مختصر در عبارت، و باز پس از ادعای مستفیض بودن روایت می­آورد:

به هر حال، قراین بسیاری وجود دارد که اگر کسی با تاریخ اسلام آشنا باشد، نمی­تواند در وقوع این این رویداد تردید کند. این رویداد در جامعه اسلامی به قدری معروف شد که روز وقوع آن روز کساء نامیده شد و پنج تن پاکی که مشمول عنایت الهی در آن روز شدند، به «اصحاب کساء» ملقب گردیدند.6

این نکته نشان می­دهد که نویسنده بر اساس استدلال صالحی نجف آبادی حدیث کساء را مستفیض می­داند؛ و به هر حال، مستفیض خواندن حدیث کساء جز انکار عصمت اصحاب کساء بر هیچ پایه ای استوار نخواهد بود؛ اعذنا الله من زلل الاقدام.

1پژوهشی درباره حدیث کساء، ص11.

2نویسنده خود را از دو نکته به تغافل زده است: 1) تبلیغ پیامبر صلی الله علیه و اله که هر روز به در خانه­ی فاطمه­ی زهرا علیها السلام می­آمد و خطاب به اهل بیت می­فرمود: السلام علیکم اهل البیت و رحمة الله و برکاته، و آیه تطهیر را قرائت می­فرمود؛ 2) نقل جابر این حدیث را از فاطمه زهرا علیها السلام.

3مکتب تشیع، سال 1338 ، سه ماهه دوم ، دی ماه، ص72.

4جزوه­ی یک فضیلت بزرگ، ص9.

5مکتب تشیع، سال 1338 ، سه ماهه دوم ، دی ماه، ص72..

6پژوهشی دربارة حدیث کساء، ص11 و 12.

  • عین الله حسنی

دلایل اختصاص عنوان اهل بیت به پنج نفر

به صراحت احادیث بیانگر رویداد کساء، نزول آیه مبارکه تطهیر بعد از اجتماع رسول اکرم و علی امیرالمؤمنین و فاطمه و حسنین صلوات الله علیهم اجمعین در خانه‌ ام سلمه می‌باشد و عنوان «اهل البیت» به آن خاندان وحی تفسیر شده است.

نزول آیه کریمه تطهیر بیانگر طهارت و عصمت «اهل بیت» در مرتبه ای والاتر از عصمت سایر اولیای الهی است و نزول آن در استمرار دین پیامبر اسلام نقش تعیین کننده دارد. حکمت، صدق و امانتداری آن حضرت که به گواهی پروردگار «و ما ینطق عن الهوی ان هو الا وحی یوحی»1 گفتارش جز وحی و امر الهی نمی‌باشد، ایجاب می‌کند که مصادیق اهل بیت را به درستی و کامل نشان دهد. این است که میبینیم به همین سبب است که میبینیم اولین مبلغ فضیلت رویداد کساء و نزول آیه تطهیر در تبیین عصمت اهل بیت صلوات الله علیهم خود رسول اکرم صلی الله علیه و آله می‌باشد که با تجمیع مخاطبین آیه شریفه در زیر کسا و بعد از خواندن آیه با دعایش:

اللهم هؤلاء اهل بیتی فأذهب عنهم الرّجس و طهّرهم تطهیراً2

به طور شفاف آشکار ساخت کسی جز آن پنج تن در عصر نزول آیه حظی از آن اجتماع مقدس ندارد. این امر ناشی از یک محبت غریزی به خانواده نیست؛ بلکه محبت و علاقه‌اش به علی و فاطمه و اولاد پاک آنها در حیطه رسالت آن بزرگوار بوده؛ چنان که امام زین العابدین علیه السلام در این زمینه می‌فرماید:

و حارب فی رضاک اسرته، و قطع فی احیاء دینک رحمه، و اقصی الادنین علی حجودهم، و قرب الاقصین علی استجابتهم لک، و والی فیک الابعدین و عادی فیک الاقربین3.

و در زنده نگه داشتن دین تو از خویشانش برید و بیگانگان را به پذیرفتن دین تو به خود نزدیک نمود و در راه تو با دورترین‌ها دوستی کرد و برای تو با نزدیک‌ترین خویشانش دشمنی کرد.

بنابر این، «اهل بیت» که در این آیه خدای تعالی به طهارت بسیار والای آنها گواهی داده جز آل و عترت هادیه‌ی رسول اکرم صلی الله علیه و آله نمی‌باشد.

مخالفان اختصاص اهل بیت به خاندان نبوت

با وجود تواتر این حدیث نزد علمای فریقین، تفسیر آیه تطهیر و فضیلت اصحاب کساء به گونه‌های مختلفی مورد تهاجم فرهنگی قرار گرفته است. این تهاجم از زمان دور دوم غصب خلافت یعنی از زمان عصر تکیه زدن بنی امیه بر اریکه قدرت آشکارا با سه نفر از جیره خواران بنی امیه شروع شد. عکرمه مولی ابن عباس، مقاتل بن سلیمان و عروة بن زبیر مدعی شدند که آیه تطهیر در شأن بانوان پیامبر نازل شده است. اما ناگفته نماند که علمای رجال اهل سنت با دلیل اثبات کرده اند که آرای این سه تن معتبر نیست و ضعیف و کج اندیشند.

عکرمه دروغ پرداز، حدیث ساز، فاسدالعقیده، از سران خوارج، از دشمنان سرسخت امیرالمؤمنین علیه السلام و اهل موسیقی و قمار بود و بر آن بود که خداوند آیات متشابه را برای گمراه کردن مردم نازل کرده است.4

مقاتل بن سلیمان از دشمنان سرسخت امیرالمؤمنین علی علیه السلام و منکر فضایل آن بزرگوار، از رجال مرجئه، از غالیان در تشبیه، مجسمی مذهب، بی همانند در بدعت گذاری و دروغگویی و در حدیث سازی به نام رسول خدا صلی الله علیه و اله مشهور بود و علم تفسیر را از یهود و نصارا گرفته بود.5

عروة بن زبیر از دشمنان امیرالمؤمنین علی علیه السلام بوده و یکی از همان گروه تابعین بود که به دستور معاویه اخبار برای قبیحه بر علیه آن بزرگوار و سایر بنی هاشم جعل می‌نمود.6

با این حال، عده‌ای از مفسران اهل سنت از آنها متأثر شده‌اند. ولی چنان که ابن حجر هیتمی آورده است؛ دلیل مفسران بر این که آیه در شأن رسول خدا صلی الله علیه و اله و علی و فاطمه و حسنین صلوات الله علیهم نازل شده است، این است که ضمایر مخاطب در آیه مذکر است و حدیث متفقٌ علیه سنی و شیعه از ام سلمه و عایشه و زینب و عده‌ای از صحابه ادعای آن سه نفر را تکذیب می‌کند7؛ و نیز دقت در متن آیه تطهیر و آیات مربوط به بانوان رسول خدا صلی الله علیه و اله دلیل دیگر کذب گفتار آن سه نفر است.

1النجم: 3 ـ 4.

2بحارالانوار، ج 3، ص 207 تا 231 فضائل الخمسة من الصحاح الستة، ج 1، ص 224 تا 242.

3الصحیفة السجادیة الحامعه دعاء 9

4تهذیب التهذیب، ابن حجر عسقلانی، ج7، ص269؛ المعارف، ابن قتیبه، ص194 و201؛ میزان الاعتدال، ج3، ص95 و 96؛ الملل و النحل، ج1، ص137؛ معجم البلدان یاقوتی، ترجمه­ی عکرمه.

5تهذیب التهذیب، ج10، ص285-128؛ میزان الاعتدال، ج4، ص173 و 175؛ الفضل لابن حزم

6الشیخ المضیرة ابوهریرة، ص235، اضواء علی السنة المحمدیة، ص216؛ شرح نهج البلاغة، ابن ابی الحدید، ج4، ص63.

7در جای خود به آن احادیث اشاره خواهد شد.

  • عین الله حسنی

خبر متواتر آن است که افراد زیادی به گونه ای آن را هم­آهنگ نقل کنند که هم­آهنگی و اتفاق نظر آنان به دروغ ممکن نباشد.1 حدیث کساء از جمله احادیثی است که متواتر نقل شده است. در هر عصری، افراد زیادی از بزرگان شیعه و اعاظم اهل سنت با استناد به مدارک کافی اجتماع پنج تن اصحاب کساء را در زیر کساء و دعای پیامبر را در حق آنان و آمدن پیامبر صلی الله علیه و اله به در خانه فاطمه زهرا علیها السلام را نقل کرده اند.

بعد از پیامبر اعظم صلی الله علیه و اله تبلیغ این رویداد توسط امیرالمؤمنین علی علیه السلام و امام حسن مجتبی علیه السلام و امام حسین سید الشهدا علیه السلام و بنابر روایت جابر بن عبدالله، فاطمه زهرا علیها السلام که از اصحاب کساء است و نیز از سایر ائمه اطهار علیهم السلام متواتر نقل شده است و به هر حال در نزد اعاظم شیعه و حتی بسیاری از علمای اهل سنت تواتر این حدیث ثابت و تردیدناپذیر است.

تأکید بزرگان بر تواتر حدیث کساء

دانشمندان بزرگ شیعه نیز به تواتر این حدیث تصریح داشته اند؛ از جمله:

1) علامه حلی رحمة الله علیه می­نویسد:

به اجماع مفسران و جمهور [علمای عامه] مثل احمد بن حنبل و دیگران، آیه تطهیر در شأن رسول خدا صلی الله علیه و اله و علی و فاطمه و حسنین صلوات الله علیهم نازل شده است.2

2) شیخ مفید رحمة الله علیه در بحث با فردی به نام کرابیسی می­گوید:

مخالف و موافق نقل کرده اند که این آیه در خانه ام سلمه رضی الله تعالی عنها نازل شده و رسول الله صلی الله علیه و اله در آن خانه بود و علی و فاطمه و حسنین علیهم السلام با او بودند. آنان را با کسای خیبری پوشانید و فرمود: «اللهم هؤلاء اهل بیتی» [خدایا اینان اهل بیت من اند]. در آن حال خداوند آیه تطهیر را نازل کرد و رسول الله صلی الله علیه و اله آیه را بر آنان خواند. ام سلمه رضی الله عنها عرض کرد: یا رسول الله، آیا من از اهل بیت تو نیستم؟ آن بزرگوار فرمود: تو به سوی نیکی هستی. ولی نفرمود که تو از اهل بیت من هستی. حتی اصحاب حدیث روایت کرده اند: درباره آیه تطهیر از عمر پرسیدند؛ گفت: از عایشه سؤال کنید. عایشه نیز گفت: آن آیه در خانه‌ام سلمه نازل شده، از او بپرسید؛ بهتر از من می­داند.3

3) محدث خبیر، مرحوم حاج شیخ عباس قمی می­گوید:

از توصیف جابر حضرت حسین علیه السلام را به خامس اصحاب کساء معلوم میشود که این لقب از القاب معروفه آن حضرت بوده و حدیث اجتماع خمسه طیبه علیهم السلام تحت کساء از احادیث متواتره است که علمای شیعه و سنی روایت کرده­اند.4

4) صاحب تفسیر کنزالدقائق بعد از نقل روایات بسیار در تفسیر آیه کریمه می­نویسد:

تخصیص اهل بیت به آل محمد صلوات الله علیهم از طریق خاصه و عامه متواتر است و روشن شد که دلیل آن اجماع نیست، بلکه احادیث متواتر است.5

5) مفسر عالی­قدر شیخ ابوالفتوح رازی در تفسیر این آیه می­نویسد:

و این خطاب مردان را باشد، نه خطاب با زنان. و نیز اخبار متواتره که مخالف و مؤالف روایت کرده اند از ابوسعید الخدری که رسول علیه السلام گفت: این در حق پنج کس آمد: من و علی و فاطمه و حسن و حسین6.

6) علامه سید شرف الدین می­نویسد:

بدون شک اهل بیتی را که خدای متعال از آنان آلودگیها را دور کرده و به نص آیه تطهیر، هر چه کاملتر پاکشان کرده، جز پنج تن اصحاب کساء نیستند و این به روشنی افضلیت آنها را بر هر آنچه روی زمین و زیر سایه آسمان است، اثبات می‌کند؛ زیرا آنان عبارت اند از: برادرش علی بن ابیطالب علیه السلام که به نص قرآن در آیه مباهله، نفس پیامبر است؛ فاطمه علیها السلام پاره تنش که خدا به غضب او غضب می‌کند و به رضای او راضی می‌شود؛ و دو ریحانه اش حسنین علیه السلام سید جوانان اهل بهشت اند. با این دلایل محکم و روشن معلوم می‌شود که آن پنج تن مشمول آیه تطهیرند و کسی از فرزندان آدم در این فضیلت با آنان شریک نشده و احدی در این عالم زیر کساء به آنان ملحق نگشته است. در این خصوص کلام رسول الله صلی الله علیه و اله کافی است که فرمود: «أنزلت هذه الآیة فی خمسة: فیّ و فی علی و الحسن و الحسین و فاطمة» [این آیه درباره پنج نفر نازل شده است: من و علی و حسن و حسین و فاطمه] و به اجماع اهل قبله از تمام مذاهب اسلامی آیه تطهیر در خانه‌ام سلمه نازل شده است و پس از آن با اجتماع و قرار دادن خود و علی و فاطمه و حسنین در زیر یک پوشش و دعا در حق آنان، ایشان را از همه امت برگزید.7

5) آیة­الله العظمی صافی گلپایگانی می‌نویسد:

بر حسب احادیث متواتر و مشهور بین شیعه و سنی آیه تطهیر در مورد اجتماع پنج تن شخصیت ممتاز عالم آفرینش در زیر کساء و دعا و صلوات پیغمبر که صلی الله علیه و اله بر آنها دفعات متعدد در منزل پیغمبر صلی الله علیه و اله و در خانه فاطمه علیها السلام و در حجره ام سلمه و بعض اماکن دیگر اتفاق افتاده، نازل شده.8

1الوجیزة الدرایة، ص4؛ الدرایة، شهید ثانی، ص12.

2نهج الحق و کشف الصدق، ص173.

3الفصول المختاره ، ص53 و 54

4منتهی الامال، ج1، ص322.

5کنز الدقائق ، ج10 ، ص385

6تفسیر ابوالفتوح رازی، ج9، ص153.

7الکلمة الفراء فی تفضیل الزهراء، موسوعة الامام السید شرف­الدین، ج5، ص14. و دوباره در ص16 بر تواتر این حدیث تأکید می­کند.

8پرتوی از عظمت امام حسین علیه السلام ، ص22.

  • عین الله حسنی

عن أم سلمة زوجة النبی صلی الله علیه و اله:

أن رسول الله کان فی بیتها على منامة لها علیه کساء خیبری فجاءت فاطمة ببرمة فیها حریرة فقال رسول الله ادعی زوجک و ابنیه حسنا و حسینا فدعتهم فبینما هم یأکلون إذ نزلت على النبی‏ هذه الآیة إِنَّما یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَهِّرَکُمْ تَطْهِیراً.

قالت: فأخذ رسول الله بفضل الکساء فغشاهم إیاه؛ ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بیتی و خاصتی فأذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا. قالها النبی صلی الله علیه و اله ثلاث مرات. فأدخلت رأسی فی الکساء فقلت: یا رسول الله و أنا معکم فقال إنک إلى خیر1

ام سلمه همسر پیامبر گوید:

رسول خدا صلی الله علیه و اله در خانه اش بر خوابگاهش زیر کسای خیبری بود که فاطمه علیها السلام دیگ کوچکی که در آن حریره بود، برای پدرش آورد؛ رسول خدا صلی الله علیه و اله به او فرمود: شوهرت و دو پسرش را بخوان. فاطمه علیها السلام آنان را خواند. بعد از اجتماع همگی به خوردن آن مشغول شدند که در این هنگام آیه «إِنَّما یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَهِّرَکُمْ تَطْهِیراً» بر پیامبر نازل شد. ام سلمه ادامه می­دهد: رسول الله صلی الله علیه و اله زیادی کساء را گرفت و با آن آنان را پوشاند. بعد دست خود را از زیر آن بیرون آورد و به سوی آسمان اشاره کرد و گفت: «خدایا اینان اهل بیت من و خاصّان من اند؛ پس از آنان آلودگی را دور کن و هر چه کاملتر پاکشان گرداناین دعا را پیامبر صلی الله علیه و اله سه بار تکرار کرد. من سرم را به درون کساء بردم و گفتم: یا رسول الله صلی الله علیه و اله من نیز با شمایم؟ فرمود: تو به سوی خیری.

به روایت عَمرَه همدانیه، ام سلمه می­گفت:

پیامبر در پاسخ من فرمود: تو از زنان صالح من هستی؛ ولی اگر می­فرمود بلی، برای من از هر آنچه خورشید بر آن می­تابد و فرو می نشیند، بهتر بود.2

1سعد السعود، السید علی بن طاوس الحلی، ص107، دار الذخائر - قم

2شواهد التنزیل، ج2، ص132.

  • عین الله حسنی

رویداد نزول آیه تطهیر و صدور حدیث کساء از استثنایی ترین حوادث روشنگر و رکنی از ارکان هدایت و رهبری در تاریخ زندگی رسول اکرم صلی الله علیه و اله است. آنچه انسان را به حقیقت این واقعیت عقیدتی1 نزدیک می­کند، دقت و تأمل بی هیچ گونه پیش داوری در متن واقعه کساء و آیه تطهیر و احادیثی است که در تبیین آن از ائمه اهل بیت صلوات الله علیهم وارد شده است. فضای خاص این رویداد و اجتماع پنج تن اصحاب کساء در زیر کساء و نزول آیه کریمه به روشنی اثبات می­کند که ارتباطی ناگسستنی بین آن دو است که دل­های آزاداندیشان را تا روز واپسین به عظمت و اهمیت این واقعه در معرفی پیشوایان آینده جامعه اسلامی و تحکیم بنیان رهبریت اسلام و مسلمین معطوف داشته و با برجسته­ترین خصایص و فضایل اهل بیت آشنا می­گرداند.

1واقعه­ی کساء و مانند آن تنها حوادثی تاریخی نیستند، بلکه هویت عقیدتی آنها مقدم بر هویت تاریخی­شان است.

  • عین الله حسنی